דף הבית ייחודיות בית הספר עיתון אלבום תמונות מרחבי כיתות חדר מורים יצירת קשר

חשיבה מוסרית בבית ספר" עין הקורא"ייחודיות בית הספר נשענת על תפיסת החינוך ההומניסטי. בבית הספר החלטנו לקדם ייחודיות "חשיבה מוסרית", אשר מיישמת בכל רגע את התפיסות התיאורטיות של זרם החינוך ההומניסטי. אתגר פיתוח חשיבה מוסרית בקרב התלמידים, הינו אתגר שלנו, צוות "עין הקורא", ליישם טיפוח והטמעה של דרך חיים בהיבט האישי, החברתי והלימודי, דרך שתביא ליצירת אושר, מימוש עצמי וקהילתי שתוביל לקידום הישגים משמעותיים עבור כל אחד ואחת מקהילת "עין הקורא".

 
 
על סדר היום
מידע למשפחה
אינטרנט בטוח
מכללת הורים
סיכום מחצית
ספרייה
דבר המנהלת
מרחבי כיתות
למידה בשעת חירום
מפתח הלב
אזרחות פעילה
תחומי דעת
נאמני בריאות
ארכיון
קיימות ואיכות סביבה
מועצת תלמידים